Працюємо з батьками (тематика батьківських зборів, рекомендації, поради)

Батьківська громадськість  – важливий союзник школи у вихованні учнів.

Класний керівник, шкільний психолог і батьки учнів повинні чітко уявляти основні напрямки своєї співпраці:

 

 • розвиток гуманного виховного середовища класу, яке створює можливості для задоволення потреб дитини у пізнанні, спілкуванні і забезпечує вільне самовираження в різноманітній діяльності;
 • контроль за дотриманням прав і свободи дитини у школі та в сім’ї, виключення будь-якого – морального, фізичного – насилля над дитиною;
 • створення можливостей для розумного і культурно-ціннісного дозвілля дітей;
 • контроль за дотриманням належних умов щодо зміцнення здоров’я дітей, за посиленням здоров’єзберігаючих  заходів у школі;
 • створення і розвиток постійних зв’язків класу із соціальним середовищем.

    Стратегічні напрямки своєї педагогічної турботи класний керівник може реалізувати завдяки згуртуванню батьківського колективу для досягнення загальних виховних цілей. Допоможуть у цьому батьківські збори, проведення яких відбувається у формі неформальних зустрічей, бесід за «круглим столом», спілкування, обміну досвідом. З усіма батьками на зборах достатньо зустрітись двічі на семестр, а проблеми, що виникають в процесі роботи, необхідно вирішувати індивідуально.

      Можна залучати батьків до проведення різних заходів, свят, походів, екскурсій, зустрічей. Доцільною і корисною є також організація вечорів запитань і відповідей, днів відкритих дверей, консультацій для батьків, читацьких конференцій, практичних занять.

      Тематика класних батьківських зборів має бути різноманітною і торкатися усіх важливих питань виховання й навчання дітей з першого по випускний клас.

 

                      Орієнтовні теми проведення класних батьківських зборів

 

1 клас

 1. Шестирічна дитина. Яка вона? (консультація вчителя, психолога)
 2. Як допомогти дитині у навчанні.
 3. Народна педагогіка, народна казка у формуванні морально-етичних цінностей у дітей.

2 клас

 1. Психологічні аспекти виховання і заохочення до навчання дітей молодшого шкільного віку.
 2. Щоб не згасло родинне вогнище.*
 3. Українські народні традиції в сімейному вихованні. Ознайомлення дітей з родиною та родоводом.

3 клас

 1. Умови успішного виховання в сім’ї: єдність вимог дорослих до дітей, атмосфера злагоди і довіри.
 2. Виховання самостійності, відповідальності.
 3. Народні морально-етичні цінності та їх врахування в сучасному сімейному вихованні.

4 клас

 1. Спільна діяльність батьків і дітей як спосіб формування морально-етичних цінностей молодших школярів.
 2. Гра в житті дитини. Світ сімейних захоплень.
 3. Родинне свято «Сім’я –ключ до щастя»

5 клас

 1. Психолого-педагогічні особливості виховання молодших підлітків.
 2. Розвиток творчих здібностей дитини у процесі спільної діяльності.
 3. Союз сім’ї та школи.*

6 клас

 1. Сфери і специфіка спілкування підлітків.
 2. Патріотичне виховання дітей у сім’ї, зв'язок поколінь, знайомство з культурою, звичаями і традиціями родини та рідного краю.
 3. Формування здорового способу життя молодших підлітків.

7 клас

 1. Старший підлітковий вік і його особливості.
 2. Педагогіка почуттів і культура їх вираження. Формування культури поведінки дітей.
 3. Духовний світ особистості. Морально-етичні цінності особистості та їх врахування в сучасному сімейному вихованні.

8 клас

 1. Виховання характеру і формування моральних якостей особистості.
 2. Профорієнтація і допрофільна  підготовка старших підлітків; шляхи самовизначення і вибору професії.
 3. Щаслива сім’я. Яка вона? (збори-диспут)*

9 клас

 1. Роль  сім’ї у визначенні життєвого шляху старшокласників.
 2. Про шкідливі звички і роль батьків в подальшому розвитку стійкої потреби дітей щодо здорового способу життя.
 3. Проблеми виховання юнаків і дівчат. Педагогіка почуттів, етика сімейних стосунків.